Analiza občutljivosti

Eng. analiza občutljivosti
analiza tržnih pogojev, obsega prodaje ali transakcij na raven tveganja in dobičkonosnosti naložb.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.