Veliki dragoceni popust

vrednostni papirji so dragoceni, ki so v obtoku z diskontom in so ob zapadlosti obračunani po nominalni vrednosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.