žAlost

Žalost
EUL, -T, -th; -len., naprej.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.