Stopnja tveganja

koeficient, izračunan kot razmerje med obsegom morebitne izgube do pričakovanega dobička.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.