Prihodki Ratio

Prihodki minus variabilni izdatki (bruto marža) glede na višino prihodkov.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.