Razmerje skladnosti

koeficient, izračunan kot razmerje med višino časovnih razmejitev in amortizacijo na prvotno vrednost.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.