Rezervacijski faktor

koeficient, izračunan kot razmerje med zneskom rezervnih sredstev in obsegom obratnega kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.