Rezervacija o spremembah cen

klavzula v pogodbi, ki predvideva spremembe cen blaga v primeru dviga ali padca tržnih cen za ta izdelek, za več kot dogovorjenega zneska.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.