REFERENCA

Povezava na stran, iz katere je prišel uporabnik (iz angleščine - glej - za sklicevanje).
V povezanih programih se napotki nanašajo na privlačno udeležbo v partnerskem programu.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.