Stopnja izgube v zavarovanju

koeficient, ki označuje odstotek nastalih izgub pri zasluženih premijah.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.