Kotacijsko nominalno

A. Kotacija, ki ustreza ocenjeni kupni ali prodajni ceni.
B. Stopnja, določena z rezultati zadnjih transakcij.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.