Ponudba zadnje

Eng. zapiralni obseg
najvišje ali najnižje stopnje, določene v času konca operacij na borzi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.