Citirano podjetje

kotacija vrednostnih papirjev na trgu brez recepta, po kateri so udeleženci na trgu, ki so vodili ponudbo, pripravljeni skleniti posel.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.