Končna ponudba

zadnja cena trgovalnega dne, ponujenega ali zahtevanega na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.