Koeficient lastnosti

koeficient, ki označuje delež kapitala v kapitalski strukturi družbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.