RAZLIČNOST PROIZVODOV

je ena od oblik konkurenčnega boja v sodobnem tržnem gospodarstvu. Izraženo je pri izdelavi znatnega števila sprememb istih izdelkov

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.