KNJIGE pripravljen

referenčnih materialov za uporabo v skupnih gospodinjstvih. opise in popise iz 16. in 17. stoletja. So seznami (izvodov) povzetkov iz prejšnjih opisov: pisar, kontrolnim, plačila in drugih knjig .. PK. Je na p-dobro, je to-ing opisati in izdal pismouke. Pri pripravi novih opisov so bili kozmični žarki uporabljeni kot vzorec. Podatki Razliko do AP. In sedanji položaj v regiji opisa služijo podlaga za spremembo davčnega obdavčitev. PK so dragocen vir socialno-ekonomskega. zgodovina Rusije 16-17 stoletja. LIT. : Veselovsky SB, Soshnoe pismo, vol 2, Moskva, 1916; Tikhomirov m. H., izvorne študije zgodovine ZSSR, c. 1, M., 1962. N. P. Demidova. Moskva.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.