Razmerje revščine

statistični kazalnik, izračunan kot razmerje med številom ljudi z dohodki na ravni pragu revščine in celotnim prebivalstvom.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.