Enotnost paritete

stanje, ko je prodajna cena plus premija enaka terminski pogodbeni ceni in za prodajno možnost - prodajna cena minus premija.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.