Papers Percentages

dolžniške obveznosti, v skladu s katerimi dolžnik plačniku povrne obresti za posojilo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.