Možnost

izbira državljanstva oseb, ki imajo državljanstvo dveh ali več držav, izdelanih v skladu z veljavno zakonodajo države prejemnice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.