Na gori

Na planini
PLANINA, -Ya, prim.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.