Na glavi naloženega

Glava, ki se naloži na glavi
GLAVA, -Kako, vina. glava, pl. glava, glava, glava, w.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.