Na Arabi

Na arabskem
ARAP, -a, m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.