Na vseh skorjah

Na vseh skorah
CORK, -and, f.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.