RAČUNALNIK "NOSTRO"

Glej. NOSTRO

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.