Pogajanja banka

Vsaka banka je določeno v pogaja v dokumentarnega akreditiva, ali kateri koli banki v primeru prosto prenosljive akreditiva. Pogajalski banko pogaja osnutke upravičenca na banke izdajateljice, ki je nato skupaj z ustreznimi dokumenti bodo poslani na banke izdajateljice za grafično pokritost, kar kaže, da se pogaja in hkrati zahtevali vračilo glavnice skupaj z obrestmi na pogajanjih, saj pogajanja (razen stroškov na pogajanjih upravičenec ne plača)

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.