MOUSE 2

MOUSE 2
MOUSE 2 cm miš.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.