MOTOPED

MOTOPED
MOTOPED, -a, moj mož. Enako kot moped. | adj. motorizirano , th, th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.