Hipotekarni Cabrio

BS, za katere ima posojilojemalec pravice prehoda iz standardne oblike hipotek z nastavljivo obresti odvisno od obrestne mere na finančnem trgu.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.