Stopnja smrtnosti Tabelarni

Statistična umrljivost, izračunana kot razmerje med številom umrlih na mrtvo mizo in številom ljudi, ki živijo v določeni starosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.