Monolog

(samogovor) Shakespeare je v svojih igrah pogosto zatekla na recepciji, kjer junak govori sam sebi ali občinstvu.

Enciklopedija Shakespeareja. - M .: Mavrica. Uredil Stanley Wells s sodelovanjem James Shaw. Prevod A. Shulgata. 2002.