Meatball

Myakish
Myakis, -a, moj mož. Mehko (pod skorjo) del pečenega kruha. Kruh m.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.