MYTLIKE

MINTLE
MINTLE, -a, mož. Divja krmna trava. | adj. Modre oči , -T, -th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.