Mlinovi

meltheshnya
MILESTY, -shu, -shish; Ness. (preprosta). Anioying flicker (pred očmi); vidimo (o utripanju). Meltshatat v očeh neskončnih številk.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.