MGA

MGA
MGA, Mgi, žene. (regija). Enako kot tema.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.