Meter Natural

eden od števcev v računovodstvu, s katerim dobite kazalnike računovodskih postavk v naravi (teža, merilo, račun).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.