Masovno konkurenčno

premoženje dolžnika, ki se lahko zaračuna v postopku stečajnega postopka.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.