Razmerje mejnega dohodka

koeficient, izračunan kot razmerje mejnih prihodkov (prihodki brez spremenljivih stroškov) do prihodkov od prodaje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.