Robno bančništvo

angleščina. banka marža
razlika med stopnjami za kreditne in pasivne obresti; med obrestnimi merami za posojila, dodeljena različnim kategorijam posojilojemalcev; med zneskom zavarovanja, za katerega je bilo odobreno posojilo, in zneskom odobrenega posojila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.