MAREVO

MAREVO
MAREVO, -a, prim. 1. Mirage, vizionarsko vizijo. 2. Mist megle, motnost zraka. | adj. Žalosten , -th, -th.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.