Manevriranje

spreminjanje lokalnih parametrov sistema brez prekinitve celotne strategije nadzora.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.