Upravljavec premoženja

(upravljavec premoženja ; za upravljavca za upravljanje z gotovino, upravljavec premoženja, ... portfelj vodja), bančni uslužbenec ali drugih finančnih družb, upravljavca premoženja ali naložb (v imenu strank vlagateljev)

poslovni Slovarček Academic pv 2001.