Umetno izdelano

dvorec
Misha, -y, f. Dvorec, kmetija (pretežno v baltskih državah).

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.