MAYNA

MAYNA
MAYNA Oglaševalci, graditelji izraza: v povprečju. spustite! . M. malo po malo! (ekipa).

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.