MAGNETNI MERIDIAN

MAGNETNI MERIDIAN

- glej magnetizem zemlje ..

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

Magnetna Meridian
projekcija linije veljavnosti geomagnetnega polja na površini Zemlje. Magnetni meridiani so zapletene krivulje konvergirajo na severu in jugu magnetnih polov na zemlji.

EdwART. Pojasnilo Naval Dictionary, 2010

.