Magnetno polje

magnetno polje

(magnetnega polja) - prostor, v katerem je magnetna sila na magnet, še zlasti - v svetu.

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Državna pomorska založba ljudskega komisarja za notranje zadeve ZSSR, 1941

.