Magnetnega ekvatorja

magnetnega ekvatorja

(Magnetic ekvatorja) - glej The magnetizem zemlje ..

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

Magnetna Equator
črta na zemeljsko površino, na vsaki točki, kjer je vertikalna komponenta Zemljinega magnetnega polja enaka nič. Ne sovpada z geografskim ekvatorjem.

EdwART. Pojasnilo Naval Dictionary, 2010

.