INŽENIRING

MACHINERY
STROJI, in ženske. O velikem številu strojev, mehanizmih.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.