LYUVERSOVAYA MACHINE

LYUVERSOVAYA MACHINE

- preprosta naprava, s katero so vgrajeni v platno medenine očesci na.

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

.